Hop til indhold

Servicekvalitet – et digitalt læringsforløb for serviceøkonomer

Projektet Servicekvalitet for serviceøkonomer er et 100 % online undervisningsforløb udvikles og testes i samarbejde blandt flere af landets erhvervsakademier

Servicekvalitet for serviceøkonomer

Servicekvalitet for serviceøkonomer

Scenen for undervisning er ændret og deraf er dette projekt der hedder “Servicekvalitet for serviceøkonomer” født. I dag uddanner vi studerende til jobs og teknologier, som ikke eksisterer endnu. Vi uddanner studerende til at kunne løse problemer, som vi endnu ikke kender. Disse forhold kalder på eksperimenter og projekter, der øger vores viden om, hvordan vi sikrer relevans og kvalitet i vores uddannelser – i relation til det erhvervslivet efterspørger og kommer til at efterspørge. De danske erhvervsakademier vil eksperimentere og udforske et nyt undervisningsparadigme for derigennem at omfavne nye pædagogiske metoder, der kan være med til at højne kvaliteten og relevansen i vores undervisning. Målet er en fælles digitalisering på tværs af erhvervsakademierne, der kan sikre relevans, kvalitet og større effektivitet.

Formålet med projektet: Servicekvalitet for serviceøkonomer

Dette projekt vil med udgangspunkt i design based research udvikle et online læringsforløb for landets serviceøkonomstuderende. Undervisningsforløbet skal kunne afvikles på flere forskellige måder afhængig af den enkelte institutions samt underviseres præferencer, det skal kunne afvikles internt på et erhvervsakademi, men også på tværs af organisationer. Undervisningsforløbet skal være skalerbart og der skal opsamles anvisninger til online læringsforløb generelt.

I dag er der er en kløft mellem den viden og de kompetencer, de studerende lærer på deres uddannelse, og den viden og de kompetencer, de har brug for i det 21. århundredes samfund og arbejdspladser.

Vi skal undersøge, hvilke krav der stilles i det 21. århundrede, såkaldte 21st century skills, som især kendetegnes ved en sammenfletning af det digitale og fysiske rum, hvorfor det er for snævert kun at se på it-krav. Vi skal endvidere undersøge de metakompetencer, det fører med sig,
eksempelvis:

  • Håndtering af komplekse fysiske-virtuelle rum
  • Digitale samarbejdsevner på tværs
  • Kompetencer til omstilling og fokusskifte
  • Evalueringskompetencer
  • Nytænkning, nyanvendelse, innovation
  • Interkulturelle kompetencer

Ambitioner

Erhvervsakademierne vil være de bedst digitaliserede og være med til at redefinere og innovere undervisningen, så den passer til det 21. århundrede. Erhvervsakademierne vil aktivt bidrage til et øget institutionssamarbejde, der fremmer udviklingen af digitaliseringen og læringen på tværs.

Projektejer er Smartlearning (erhvervsakademiernes online efteruddannelsesenhed) og det er Erhvervsakademi Dania der har faciliteret projektet.

Hvis man er nysgerrig på andre projekter der omhandler servicebranchen kan man nærstudere dette forskningsprojekt: Professionelt værtskab i danske servicevirksomheder

Vælg et tema eller søg efter projekter