Ny app til avanceret genoplivning

Applikationen vejleder sundhedspersonale om tidsstyring, hjertelungeredning og medicinering under avanceret genoplivning efter hjertestop.

Projektet opbygger og tester en mobilapplikation til avanceret genoplivning. Applikationen skal vejlede genoplivningsteams under genoplivningen, som er en hektisk situation, hvor behandlingens effekt afgør liv eller død for patienten.

Det langsigtede mål med applikationen er at forbedre succesraten ved genoplivning gennem opbygning af viden omkring kriterier for succesfuld genoplivning.

Projektets mål er iterativt at designe og programmere applikationen, der testes af lægefaglige eksperter i konkrete virkelighedstro omgivelser.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter