Motivation og udvikling af frivillige hos Muskelsvindfonden

En undersøgelse af hvordan Muskelsvindfonden motiverer og udvikler deres frivillige

Motivation og udvikling af frivillige Muskelsvindfonden

Motivation og udvikling af frivillige

Motivation og udvikling af frivillige i Muskelsvindfonden er omdrejningspunktet for dette projekt.

Selvom der findes bred viden omkring det, som omtales ”socioøkonomisk frivillighed”. Dette omhandler, hvordan vores velfærdssamfund i stigende grad anvender frivillige som arbejdskraft. Der er forsket og skrevet forsvindende lidt omkring det, man betegner som ”professionel frivillighed”. Sidstnævnte er betegnelsen for den slags frivillighed, som i høj grad udnyttes af koncerter, festivaller m.m. Projektets mål er derfor at behandle et område, som i høj grad er negligeret inden for forskningen. Ligeledes analysere de fremtidige trends, som findes inden for området.

Undersøgelse blandt frivillige i Muskelsvindfonden

Hele grundlaget for at opstarte projektet er baseret på en løbende dialog med Muskelsvindfonden gennem 2015 – 16. Som organisation drives en stor del af Muskelsvindfondens aktiviteter af frivillige, og der har gennem de seneste år været behov for, at retænke hele frivillighedskonceptet – hvad er en frivillig, hvilke behov har de frivillige, hvilke krav kan Muskelsvindfonden stille til de frivillige osv.

Denne dialog er udmundet i et konkret forskningsspørgsmål:

”Hvordan er udviklingen inden for ”kommerciel”[1] frivillighed indenfor de næste fem år.?”

[1] Der skelnes her imellem det, man kan betegne som ”socio-økonomisk frivillighed” og ”kommerciel frivillighed”

Hvad er den nuværende status inden for ”kommerciel frivillighed”?

·       Literature review af den tilgængelige forskning der findes inden for området.

Hvad motiverer fremtidens frivillige?

·       Danner udgangspunkt for de efterfølgende analyser/underspørgsmål

Rekruttering samt fastholdelse af frivillige: hvilke krav kan man forvente af Frivillige?

·       Konkrete anbefalinger til aktører som bruger frivillige

Hvilken rolle kan digitale platforme spille i forbindelse med rekruttering, motivation, uddannelse og fastholdelse af frivillige?

·       Denne del kommer som sidste del i projektet, da den skal baseres på ovenstående analyser

Det forventes at frivillige organisationer bedre forstår at motivere og udvikle deres frivillige via dette projekts konklusioner og resultater

Læs et andet projekt.

Vælg et tema eller søg efter projekter