Offentligt privat samarbejde

Innovation af administrative processer i forbindelse med udbudsprocedurer ved offentligt indkøb

I efteråret 2015 vil undervisere og studerende fra Administrationsøkonom i Viborg deltage i udbudsprocedurer i forbindelse med indkøb til regionen med det formål at skabe potentiale for innovation af de administrative processer ved at lade studerende med ny viden og uden fastlagte procedurer foretage udbudsprocedurer.

Regionen stiller en konkret opgave til de studerende ved et oplæg på akademiet i september, hvorefter de studerende udarbejder deres oplæg til løsning og proces for løsningen af udbudsprocedurer og -materiale til regionen

Vælg et tema eller søg efter projekter