Hop til indhold

Model for byggeri baseret på den cirkulære økonomi

Projektet udarbejder en generisk model med henblik på genbrug i mere fleksible bygninger med udgangspunk i empiri over potentialer i eksisterende bygninger

Med udgangspunkt i empiri fra eksisterende bygninger – lokal ”urban mine” –  fra 1930’erne på “Ny Maglemølle” udarbejdes en generisk model ud fra analyse af potentialerne i bygninger, bygningsdele og byggematerialer med henblik på genbrug i mere fleksible 1-2 etages bygninger, som opfylder nutidens bygningsreglement. Der afgrænses til råhus og klimaskærm. Følgende potentialer analyseres:

  • Upcycling af bygningsdele
  • Direkte genbrug af bygningsdele
  • Genbrug af reparerede bygningsdele
  • Genbrug af opgraderede bygningsdele
  • Genbrug af byggematerialer
  • Nødvendige nye bygningsdele
  • Design af samlinger

Vælg et tema eller søg efter projekter