Hop til indhold

Model for byggeri baseret på den cirkulære økonomi

Projekttitel Model for byggeri baseret på den cirkulære økonomi
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Byg | Undervisning
Teaser Projektet udarbejder en generisk model med henblik på genbrug i mere fleksible bygninger med udgangspunk i empiri over potentialer i eksisterende bygninger
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Lars Bruun Overgaard
Adjunkt
LaOv@zealand.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2019 - 01. februar 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Med udgangspunkt i empiri fra eksisterende bygninger – lokal ”urban mine” –  fra 1930’erne på “Ny Maglemølle” udarbejdes en generisk model ud fra analyse af potentialerne i bygninger, bygningsdele og byggematerialer med henblik på genbrug i mere fleksible 1-2 etages bygninger, som opfylder nutidens bygningsreglement. Der afgrænses til råhus og klimaskærm. Følgende potentialer analyseres:

 • Upcycling af bygningsdele
 • Direkte genbrug af bygningsdele
 • Genbrug af reparerede bygningsdele
 • Genbrug af opgraderede bygningsdele
 • Genbrug af byggematerialer
 • Nødvendige nye bygningsdele
 • Design af samlinger
- Baggrund og formål

Formålet med projektet er at skabe grundlag for videreudvikling af valgfaget ”bæredygtigt byggeri” samt udvide videngrundlaget for undervisningen på bygningskonstruktøruddannelsen. Endvidere ønskes med den udviklede model at skabe større opmærksomhed på og værdi for genanvendelige lokale ressourcer blandt erhvervene.

- Aktiviteter og handling

Projektet består af nedenstående fire faser:

 • Projektplanlægning: Beskrivelse af projektide, afgrænsning, besøg på Maglemølle
 • Gennemførsel inkl. vigtigste milepæle: Besøg på Maglemølle, Næstved, Analyse
 • Afslutning
 • Evaluering
- Projektets Metode

Metoden består af empiriske opgørelser på baggrund af tegninger og overordnet tilstandsvurdering af bygninger, overordnede miljøberegninger (LCA) samt overordnede totaløkonomiske beregninger (LCC).

- Projektets Forventede Resultater

Udvikling af generisk model for optimalt miks af genbrug/nyt, som kan anvendes i undervisning og erhverv.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet forventes at skabe øget opmærksomhed på og operationalisering af udnyttelse af genbrug i byggeri.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Website/blog