IMFABA – Local and sustainable protein production with improved faba beans

Der bliver brug for mere lokalt dyrket protein til foder og fødevarer. Hestebønnen er et godt bud, men der er brug for mere udbyttestabile sorter

I 1980’erne dyrkede man en del bælgfrugt (hovedsagelig ærter) i Danmark, men disse sorter var ikke tilpasset det danske klima, hvilket resulterede i meget svingende udbytte. Inden for de sidste år har hestebønner vundet frem og står i dag for ca. 60 % af arealet af de ca. 42.000 hektar dyrket med bælgplanter. Hestebønner er tilpasset vidt forskellige klimaer, giver især højt udbytte under milde og fugtige forhold, men er meget sensitive over for tørke, som vi for eksempel så det i sommeren 2018.

Formålet med IMFABA projektet er at øge mængden og forbedre sammensætningen af protein i det modne hestebønnefrø samt forbedre hestebønnens tørkeresistens. I det tidligere projekt NORFAB blev der etableret en platform med genetisk viden, ekspertise og forædlingsmateriale af hestebønner, som bliver anvendt i IMFABA projektet. Det vil skabe basis for en langsigtet strategi for forædlingen af hestebønner med forbedret proteinsammensætning og -indhold, samt sikrer landmanden godt udbytte, også i de tørre vækstsæsoner.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter