COST Brand og bæredygtighed i byggeri

Fleretagers træhuse i Danmark - et InnoBYG Spireprojekt

Bæredygtighed er et begreb som ofte nævnes, når der tales om nybyggeri. Træ samt andre BIO-materialer bliver ofte fremhævet som synonym med bæredygtighed, men sjældent i sammenhæng med højhuse.

I vores nabolande – Sverige, Norge, Finland og England ses en stadig stigende andel af fleretagers træhus. Alene i Sverige har man på få år set en stigning af fleretages træhuse. Denne udvikling har indtil nu ikke sat sit præg på byggeriet i Danmark, om end der blandt myndigheder og aktører i byggebranchen er stor interesse for bæredygtigt byggeri. Samtidigt taler arkitekter, bygherrer og offentlige myndigheder alle varmt for at anvende træ i byggeriet, men i praksis er anvendelsen i Danmark begrænset – specielt når vi ser på etagebyggeri.

Projektet bidrager med:

  • Et forstudie til afdækkelse af eventuelle barrierer
  • Et konsortium omkring opførelse af et bæredygtigt højhus i træ
  • En undersøgelse af eventuelle barrierer ved anvendelse af BIO-materialer i byggeri med fokus på brand

Projektet er en del af European Cooperation in Science and Technology (COST).

Vælg et tema eller søg efter projekter