Bio Value Spir

Ressourceeffektiv produktion af sukkerrør og sorghum

Formålet med projektet er at opnå en mere ressourceeffektiv produktion af sukkerrør og sorghum, således at biomasseudbyttet per hektar øges samtidig med at jordens dyrknings egenskaber opretholdes og indtjening fra dyrkning af biomasse forbedres.

Projektet gennemfører aktiviteter, der skal udvikle og modne forskningsbaseret viden og evidens i forhold til nye dyrkningsprocesser og teknologier med relevans for de deltagende virksomheders globale forretningsudvikling.

Succes i projektet opfattes ved en spirringsprocent på 85 % ved de testede afgrøder i de gennemførte forsøg.

Vælg et tema eller søg efter projekter