Hop til indhold

Bæredygtige arbejdspladser – ledelsesfokus på det psykiske arbejdsmiljø

Skal det psykiske arbejdsmiljø i top 3 over MWB – hvordan?

Projektets formål er at tilvejebringe indsigt i, hvad der forhindrer virksomhederne i at have det nødvendige ledelsesfokus på det psykiske arbejdsmiljø, med henblik på at bidrage med relevant ledelses knowhow således, at ledere i Danmark kan bidrage til at knække den nedadgående kurve for det psykiske arbejdsmiljø / mentale trivsel hos en stor del af de danske medarbejdere. Og dermed sikre deres produktivitet i forhold til virksomhedernes kerneopgave. Det er endvidere tanken at inddrage to danske forskeres fremsatte tvivl omkring de af WHO m.fl. annoncerede ubehagelige samfundsmæssige konsekvenser, i den nærmeste fremtid (en verdensomspændende stress epidemi i 2020). Arbejdsmiljø forskningens ”grand old man”, Tage Søndergård Kristensen, samt Erhvervspsykolog Tue Isaksen har begge således i 2018, med hver deres vinkel, problematiseret nutidens måde at adressere stress begrebet på i arbejdsmiljø sammenhæng.

Vælg et tema eller søg efter projekter