Bæredygtig bygherrerådgivning

Hvad koster bæredygtighed?

Hvornår og hvordan bliver bæredygtighed til god forretning? Det er det centrale forskningsspørgsmål, jeg har stillet mig selv i dette forskningsprojekt. Hvilke muligheder ser bygherrerådgivere for at agere og påvirke deres kunder? Og hvordan skelner de mellem deres tilgang til offentlige bygherrer/ private bygherrer (industri, boliger m.m.)? Mit udgangspunkt har været den omstilling, der er nødvendig og som også er på vej indenfor byggeriet, blandt andet som følge af branchens store CO2-udledning og brug af ressourcer, der for nogles vedkommende efterhånden er meget sparsomme.

(fortsættelse følger)….

Vælg et tema eller søg efter projekter