Trends i IT Udviklings-værktøjer i praksis

Softwareudvikling i praksis

Projektet vil undersøge virksomheders behov, viden og forretningsgange indenfor systemudvikling, nu og i fremtiden.

Projektet består af 3 faser:

Fase 1 – Indsamling af data
Data om hvilke processer; Metoder og Værktøjer,  den danske IT softareudviklings-branchen benytter idag, og hvor de gerne vil hen fremadrettet.

Fase 2 – Interview af udvalgte fra spørgeskema
Udvælge særligt interessante kontakter, udfra deres besvarelse af spørgeskema. I dette interview kan vi gå mere i dybden og få et klarere billede end det man kan få ud af et spørgeskema.

Fase 3 – Hjælp til Virksomhed, får at få implementeret bedre processer/værktøjer
Hvis det er relevant og muligt, så påtænker vi et samarbejde med eventuelle virksomheder, der har behov for assistance for at få implementeret mere modne processer.

Vælg et tema eller søg efter projekter