Hop til indhold

Transformation. Klima og bygningskultur

Hvilke parametre træder frem ved bygningens transformation af materiel og immateriel værdi, og hvilke bygningsdele eller komponenter er betydningsbærerende?

Nærværende forskningsprojekt er en undersøgelse af tilgange til Transformation, klima og bygningskultur. Eksisterende undersøgelser om livscyklusvurderinger og bevaringsværdier konkludere ’et særligt tværfagligt fokus på den bevaringsfaglige teori og diskussion vedrørende forhandlingsrummet for, hvorledes bevaringsværdier kan fastholdes, understøttes eller reetableres’ (Realdania, 2021), set i et ressource perspektiv. I litteratur studie er videns huller afdækket, bl.a. i vurdering af bevaringsværdier i sammenhæng med LCA-vurderinger, samt ’manglende konsensus om, hvordan LCA bør gennemføres i forbindelse med renovering eller ombygning af bevaringsværdige bygninger’ (Ibid.). Igangværende forskning, i perioden fra ultimo 2021 til primo/medio 2024, finansieret af Grundejernes Investeringsfond, Realdania, Byggeskadefonden og Landsbyggefonden, har netop været præsenteret på GI’s projektkonference 16. november, 2021. Projektet undersøger ’Levetider af bygninger og bygningsdele – Betydende faktorer og grundlag for modellering’ (BUILD, Aalborg University, 2021-2024), hvis nærværende undersøgelser bl.a. inkludere et tværfagligt netværk med DTU Byg. Medlem af følgegruppen, der mødes to gange halvårligt.
Forskningsspørgsmål
Hvilke parametre træder frem ved Transformation af materiel og immateriel værdi, og hvilke bygningsdele eller komponenter er betydningsbærerende, vurderet ud fra et ressource perspektiv? Og hvordan anvendes fænomenologisk tilgang begrebet Transformation (ny anvendelsesformål i eksisterende rammer) for en ny, fælles metodisk tilgang, som virksomheder kan drage nytte af?

Vælg et tema eller søg efter projekter