The way of life. LCA – Life Cycle assessment

Projektet givder studerende på de videregående byggetekniske uddannelser en introduktion til LCA gennem en pædagogisk og visuel iscenesættelse af LCA

KEA fik i 2016 bevilliget 940.000 kr. fra Grundejernes Investeringsfond (GI) til projektet “The way of Life. LCA – Life Cycle Assessment” der blev gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut og FCO Arkitektur ApS.

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. Formålet med en LCA er at vurdere bygningens samlede miljøbelastning gennem sin livscyklus. I en LCA vurderes en række miljøpåvirkningskategorier, og stoffer såsom drivhusgasser der foresager klimaændringer, stoffer der bidrager til nedbrydning af ozonlaget, stoffer der bidrager til smog-dannelse og endelig stoffer, der bidrager til øget algevækst, der bl.a. resulterer i fiskedød. Målet med LCA-vurderingen er at reducere disse stoffer mest muligt ved at se på de materialer, der indgår i et konkret byggeri.

Det overordnede formål med projektet er at give studerende på de videregående byggetekniske uddannelser en introduktion til LCA gennem en pædagogisk og visuel iscenesættelse af LCA i en udstilling/model af udvalgte materialers livscyklus – cradle to cradle. Det er hensigten at denne udstilling skal understøtte de studerendes forståelse af LCA og anvendes som afsæt for et videre undervisningsforløb om LCA.

Med en målgruppe som de unge studerende på de videregående byggetekniske uddannelser (konstruktører, arkitekter, ingeniører, tekniske arkitekter m.m.) landet over, sikrer vi, at de tiltag vedrørende LCA, der igangsættes i branchen og fra myndigheder forankres blandt dem der om ganske kort tid står og skal håndtere problematikkerne i praksis.

Projektet forventes afsluttet 31/8 2018 og resulterer i bl.a. et undervisningsforløb og en udstilling.

Vælg et tema eller søg efter projekter