SInnDesign – Sustainable Innovation Through Design

Undervisningsmateriale og værktøjer til integrering af bæredygtighed i designprocessen af møbler og tekstiler

SInnDesign (Sustainable Innovation through Design) er et europæisk forsknings- og udviklingsprojekt, hvor det undersøges hvordan der kan skabes bæredygtig innovation gennem design.

Bæredygtighed er et koncept, som har stor bevågenhed hos specialister inden for byggeri og boligindretning i alle de deltagende lande, men i sektorerne for byggevarer, møbler og boligtekstiler mangler der viden og værktøjer til at støtte en systematisk integration af bæredygtigheds- og innovationsovervejelser i design management og produktudvikling. For at underbygge denne antagelse, starter projektet med at gennemføre en status analyse, der afdækker eksisterende viden og værktøjer samt virksomhedernes (efterspørgsel) og undervisningsinstitutionernes (udbydernes) behov.

Hovedformålet med SInnDesign er at udvikle læringsmoduler til undervisning, samt værktøjer til virksomheder, som systematisk integrerer bæredygtige overvejelser (miljømæssige, sociale og økonomiske) i designprocessen af møbler, boligtekstiler og byggevarer med henblik på at fremme innovative og konkurrencedygtige løsninger indenfor disse områder.

Vælg et tema eller søg efter projekter