Hop til indhold

Re-commerce blandt udvalgte SMV’er inden for e-handel i Danmark: En undersøgelse af implementering, udfordringer og potentialer ved re-commerce

Vi undersøger re-commerce-praksis og motivationer blandt 3-5 udvalgte danske SMV'er inden for e-handel i tøjbranchen samt eksperter inden for re-commerce

Formålet med forskningsprojektet er at etablere en dybere forståelse af og viden om, hvordan SMV’er (case-virksomheder) inden for e-handel i tøjbranchen og eksperter forstår, implementerer og markedsfører re-commerce, samt de udfordringer og potentialer de oplever ved re-commerce som en mere bæredygtig forretningsmodel.
Målet er at indsamle viden, der gør det muligt at komme med generelle anbefalinger til, hvordan SMV’er inden for tøjbranchen på et mere overordnet niveau kan komme i gang med at drive re-commerce som en del af deres e-handel, og hvad de skal være særligt opmærksomme på i forbindelse hermed (”Re-commerce best pratice guide”).

Efter en mindre litteratursøgningsproces inden for emnet findes det, at der er lavet begrænset forskning inden for emnet generelt. Den forskning, der findes, er udelukkende international og har mest et fokus på C2C platforme (som fx Facebook Marketplace, Trendsales, Den Blå Avis, Sellpy osv). Der findes således umiddelbart ikke dansk forskning i emnet ”re-commerce i danske SMV’er inden for e-handel og B2C”.

Dansk Erhverv – Digital handel har i sine månedlige undersøgelser og analyser af den danske e-handel relevant data vedr. udviklingen i forbruget af brugte og genanvendte produkter og varer i dansk e-handel. Denne data vurderes relevant for projektet.

 

Problemformulering:

Hvordan implementerer SMV’er (udvalgte case-virksomheder) i Danmark re-commerce som en bæredygtig forretningsmodel, og hvilke udfordringer og potentialer oplever de i denne proces?

Undersøgelsesspørgsmål:

  • Hvad er re-commerce?
  • Hvad motiverer danske SMV’er til at gå i gang med at implementere re-commerce, herunder mål og forventninger i forhold egne re-commerce-aktiviteter og bæredygtige forretningsmodeller og grøn omstilling af erhvervet generelt?
  • Hvilke udfordringer og potentialer oplever danske SMV’er ved at implementere, drive og markedsføre re-commerce?
  • Hvad anbefales, med afsæt i indsamlet empiri, i forhold til implementering af re-commerce, herunder tilgange, kompetencer, redskaber og platforme, der er centrale for at få succes med re-commerce?

Vælg et tema eller søg efter projekter