Oplevelsesbaseret bæredygtighed

Benchmarking af branchen for oplevelser med fokus på "best practice" for bæredygtighed

Vores bæredygtighedsperspektiv tager udgangspunkt i den klassiske tredeling mellem miljømæssig-, social – og økonomisk bæredygtighed.

Projektet henvender sig til virksomheder inden for oplevelsesbranchen, som udvikler og leverer oplevelsesbaseret services med fokus på oplevelsescentre. Selve de empiriske undersøgelser udspringer fra flere delbrancher i oplevelsesbranchen herunder hoteller, restauranter og museer (valget af delbrancherne identificeres endeligt i første del af projektet).

I og med at bæredygtighed er blevet The New Normal, foreslår vi, at bæredygtighed skal tydeligere frem i oplevelsesproduktionen, end det er tilfældet i dag. Vi arbejder ud fra en antagelse om, at branchen mangler viden om, hvordan den bedst muligt og med hvilke værktøjer kan øge fokus, analyse og hands-on forbedring af bæredygtighedstankegangen hos branchen.

 

Konkret vil vi:

a) søge inspiration fra best cases i 3 delbrancher under oplevelsesbranchen med interviews i min 3 virksomheder under hver delbranche.

b) kortlægge hvilken status bæredygtighed har inden for oplevelsescentre i Danmark. Konkret vil dette ske ved at følge 3-4 udvalgte arketyper. Repræsenteret ved 3-4 virksomheder inden for hver arketype. Arketyperne baseres på graden af bæredygtighed (miljø, social og økonomisk) i virksomheden.

c) undersøge via et literature review af den nyeste forskning inden for det felt vi vælger at betegne som” responsible experience economy, hvilket vil sige en oplevelsesøkonomi som sammentænker miljømæssige, social og økonomiske aspekter.

d) på baggrund af pkt. a, b og c vil vi opstille “best practices” og udvikle en toolbox så branchen fremadrettet kan arbejde mere bæredygtigt. Konkret vil dette ske gennem artikelskrivning og udarbejdelse af digitale præsentationer, der deles via formidling og dialog med interne og eksterne netværk.

Vælg et tema eller søg efter projekter