Hop til indhold

Mentorordning – en måde at fastholde studerende på tekniske erhvervsakademiuddannelser?

En undersøgelse af mentorordningernes betydning for studerende på første årgang på tre erhvervsakademiuddannelser

Artiklen præsenterer en undersøgelse af mentorordningernes betydning for studerende på første årgang på tre erhvervsakademiuddannelser: VVS-installatøruddannelsen, laborantuddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen, som har organiseret sig med tre forskellige mentorordninger.

Undersøgelsen peger på, at mentorordningerne især har en betydning i forhold til de nye studerendes tilknytning til praksisfællesskaber. Det kan være praksisfællesskaber på studiet eller praksisfællesskaber i forhold til det kommende erhverv, hvor mentorordningerne så også kan bidrage til en spirende professionsidentitet blandt de nye studerende. De studerendes deltagelse i mentorordninger gør altså, at de bevæger sig i en indadgående bane i forhold til studiets praksisfællesskab, hvilket sandsynliggør, at de fastholdes på studiet.

Vælg et tema eller søg efter projekter