L-Star

Styr på Listeria. Udvikling af et digitalt værktøj til at fastsætte og dokumentere fødevaresikker holdbarhed for dine kolde måltider.

Myndighederne har stor fokus på Listeria og virksomhedernes styring heraf. De kræver omfattende dokumentation for holdbarhed af spiseklare fødevarer i forhold til Listeria. Der er på nuværende tidspunkt en stor viden blandt andet fra DMRI og DTU om vækst af Listeria i forskellige spiseklare fødevarer. Denne viden kræver imidlertid ekspert indsigt, som små og mellemstore virksomheder sjældent besidder. Projektets ide er derfor at gøre denne viden tilgængelig for virksomhederne, ved at udarbejde et værktøj, der omsætter den eksisterende viden til et lettilgængeligt redskab, som virksomhederne er i stand til at bruge uden ekspertviden.

For at optimere holdbarhedsbestemmelsen så den er relevant for flere typiske produkter suppleres den eksisterende viden med valideringsforsøg på DTU Fødevareinstituttet.

Måltidsproducenter efterspørger i høj grad et brugervenligt værktøj, der både kan give dem mulighed for at fastlægge en sikker holdbarhedsperiode for et givent produkt, og desuden dokumentere denne holdbarhed i forhold til Listeria over for myndighederne. Virksomhederne får derved mulighed for effektiv og fleksibel produktion samt minimering af madspild.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter