Innotrend 874

Hvordan kan praktikken og evalueringen af denne gøres mere meningsfuld for praktikanter og samtidig højne vekselvirkningen mellem teori og praksis?

Det overordnede formål med projektet er at koble aktiviteterne på akademiet med virkeligheden i industrien. Det afprøves, hvordan en workshop kan danne rammen for dels erfaringsudveksling mellem studerende i praktik og kommende praktikanter, så der skabes tilbageløb, dels formidling af virksomheders forventning til studerendes faglige og sociale kompetencer (hard skills/soft skills).

Det undersøges, hvordan feedback og efterfølgende refleksion kan inddrages på et tidligere tidspunkt i uddannelsen, så den studerende vil være bekendt med dette som et læringsredskab, der senere kan tages i brug i forbindelse med kompetenceafklaring og virksomhedssamarbejde i praktikken.

Som hjælp til kommunikationen mellem industri (praktikplads) og studerende udvikles et digitalt hjælpemiddel i form af en praktiklog, som gøres tilgængeligt ikke kun for den studerende og underviser men også for praktiksupervisor i virksomheden. Ved praktikstart indføres læringsmål for praktikken og virksomheden deltager efterfølgende aktivt i evalueringen på den digitale platform.

Vælg et tema eller søg efter projekter