Hop til indhold

GrainLegsGo

I projektet undersøges muligheden for at fremme dyrkningen af bælgplanter som fødevarer i Danmark

I GrainLegsGo vil vi undersøge muligheden for at fremme dyrkningen af bælgplanter som fødevarer i Danmark (ærter, hestebønner, sojabønner, grønne bønner). En øget produktion af bælgplanter vil have både miljø- og klimamæssige fordele og også åbne mulighed for at bidrage til den cirkulære bioøkonomi, da biomassen fra afgrøderne vil kunne bruges til f.eks. biogas eller forarbejdes til brug i eksempelvis tekstilindustrien.

Se mere her: https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-6/grainlegsgo

Vælg et tema eller søg efter projekter