Græsset ER grønnere

Projektet vil inspirere innovative unge mennesker til den grønne omstilling ved hjælp af forskningsbaseret undervisning.

Med den stigende fokus på at nedbringe CO2-udledningen, er det vigtigt at den unge generation har en forståelse og indsigt i grøn omstilling og hvilke principper der ligger bagved. Et af mange tiltag til et CO2-neutralt samfund er at forøge andelen af plante-proteiner i fødevarer, som kan erstatte en del af det kød-protein man indtager i dag.

Med projektet ” Græsset ER grønnere… Om grønt iværksætteri og planteproteiner i fødevareproduktionen for HTX-elever” er det Tradiums hensigt, i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og lokale virksomheder, at give HTX-eleverne en bred repræsentation af fagligheder på forskellige vinkler vedrørende grøn omstilling og iværksætteri. Det vil styrke elevernes varierede og nuancerede kendskab til planteprotein og kvantitative samt kvalitative metoder. Projektet skal gerne kunne inspirere eleverne til at fostre ideer til grønt iværksætteri.

Vælg et tema eller søg efter projekter