Evaluering af effekt på samsynsfunktionens specifikke mekanismer ved behandling af konvergensinsufficiens

Viden om den specifikke effekt af visuelle træningsprocedurer vil potentielt kunne afkorte fremtidige behandlingsforløb.

Konvergensinsufficiens er en godartet samsynslidelse, der giver symptomer såsom dobbeltsyn, hovedpine, sløret syn, øjentræthed og nedsat koncentration ved læsning og andet nærarbejde. Forekomsten blandt skolebørn er 3-5%, og ubehandlet forventes hverken forværring eller remission i voksenlivet. I dag anvendes behandling af konvergensinsufficiens primært til skolebørn, fordi lidelsen giver symptomer ved skolearbejde, og der vil kunne opstå problemer med læsning og indlæring. Læseproblemer kan forhindre børn i at udnytte deres potentiale til fulde, og have uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, både for den enkelte og for samfundet. Ydermere er behandlingseffekten større hos børn end hos voksne.

Vores tidligere studier af skolebørns synsudvikling har vist, at samsynsfunktionens forskellige mekanismer (akkommodation og konvergens) udvikler sig uafhængigt af hinanden (14-15). Dette giver mulighed for at behandle disse mekanismer hver for sig for at sammenligne effekten af målrettet behandling direkte mod den anomale mekanisme med behandling af begge mekanismer samtidigt. Følgelig er der i forlængelse af de to første studier nu formuleret et prospektivt interventionsstudie rettet mod behandling af skolebørn med konvergensinsufficiens, hvor de uafhængige mekanismer vil blive behandlet hver for sig.

I forskningsprojektet vil alle børn modtage 12 ugers behandling svarende til standardbehandling, blot med den forskel at akkommodation og konvergens behandles sekventielt frem for simultant, således at effekten af behandlingens delelementer kan evalueres enkeltvis. Dermed er der ikke en tidsmæssig gevinst for deltagerne i forskningsprojektet, men såfremt vores hypotese bekræftes, vil fremtidige behandlingsforløb potentielt kunne halveres.

Vælg et tema eller søg efter projekter