Hop til indhold

Viden til virksomheder i Region Sjælland (ViiRS)

Fire videninstitutioner går sammen om nyeste viden inden for ren luft, turisme, velfærdsteknologi samt fødevare- og procesudstyr

ViiRS er et regionalt funderet vækstaftaleprojekt, hvor uddannelsesinstitutionerne Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), University College Sjælland (UCSJ) & Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) i fællesskab arbejder for at fremme sammenhængen mellem forskning, uddannelse og erhverv. Tilsammen udgør de fire institutioner en stærk og bred samling af den nyeste forskningsbaserede viden med højeste internationale faglighed, som virksomheder kan få del af gennem mange forskellige typer af samarbejder.

Uddannelsesinstitutionerne bidrager hver især til projektet med viden inden for de tre indsatsområder:

1)Studerende som viden- og vækstdrivere i virksomheder

2)Viden som vækstgenerator

3)Vidensbaserede iværksættervirksomheder

Projektet skal hjælpe virksomhederne med konkrete problemstillinger og give uddannelsesinstitutionerne viden om efterspurgte kompetencer i erhvervslivet. Vækstaftalens arbejde er at understøtte nye samarbejder mellem virksomheder og studerende/forskere samt at styrke iværksætterkulturen, ved at matche studerende og iværksættere med relevant erhvervsfremmerådgivning. Alt sammen med henblik på at fremme vækst og udvikling i regionen.

Samarbejde med EASJ

Erhvervsakademi Sjælland tilbyder forskellige former for samarbejde. De forskellige samarbejder kan tage form som:

  • Personalesamarbejde: Hvor videnmedarbejdere fra EASJ bidrager med ekspertviden, til sparring omkring en problemstilling i den konkrete virksomhed
  • Studentersamarbejde: Hvor én eller flere studerende fra EASJ kommer ud til virksomheden, i enten praktik eller projektforløb, og kan arbejde med løsning af forskellige opgaver i virksomheden

Samarbejde er vejen til øget vækst

ViiRS arbejder på at fremme etableringen af partnerskaber med virksomheder igennem arbejdet med de tre indsatsområder. Visionen er at et tættere samarbejde er til gavn for vækst, beskæftigelse og udvikling i hele Region Sjælland. Omdrejningspunktet for vores indsats er de sjællandske SMV’er og deres konkrete problemstillinger. Hvis din virksomhed kunne have interesse i at få nye perspektiver på problemstillinger i møder i det daglige arbejde eller hjælp til at udvikle de ideer, som I har på tegnebrættet. Så er et samarbejde med EASJ eller en af de andre uddannelsesinstitutioner i ViiRS måske noget for din virksomhed.

EASJ har opstartet interessefællesskabet ”Food in Process”, som du kan læse mere om på linkedIn her. Food in Process giver fødevare- og procesudstyrsproducenter mulighed for at dele viden og sparre med andre virksomheder inden for feltet, ligesom EASJ løbende faciliterer nyheder og invitationer til relevante arrangementer.
 Food in Process er certificeret som bronzeklynge af EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI.

Du er velkommen til at kontakte udviklingsleder Anders Torpegaard for at få nærmere information om mulighederne for at samarbejde med EASJ.

Vælg et tema eller søg efter projekter