ADHD og samsyn – kan sammenhængen skyldes medicinering?

Kan centralstimulerende medikamenter være en medvirkende årsag til at folk med ADHD hyppigere har samsynsfejl?

Personer med ADHD har oftere end andre en nedsat evne til at dreje øjnene indover ved nærarbejde. Dette medfører at de bruger uhensigtsmæssigt meget energi for at læse, og hurtigere kan blive trætte. Samsynsproblemerne kan være tilstede uafhængigt af om man har andre synsfejl som nærsynet, langsynet eller bygningsfejl – også selvom man anvender briller eller kontaktlinser. Der mangler viden om hvorfor de med ADHD hyppigere har samsynsfejl. Dette forskningsprojekt undersøger derfor, om centralstimulerende medikamenter kan være en medvirkende årsag til samsyn ved at lave henholdsvis:

  • Undersøgelser af børn og unge med ADHD ml. 10-18 år i Region Hovedstaden. Klinisk indsamling af data fra to synsprøver: en udført på personer med medicin og en udført uden medicin.
  • Data fra de to synsprøver sammenholdes og checket for statistisk signifikants.
  • En kortlægning af, hvilken indvirkning medikamenter givet mod ADHD har på det visuelle system, særlig i forhold til konvergens og akkommodation.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter