Bedre henvisningspraksis fra optometrist til øjenlæge eller anden sundhedsfaglig person

Formålet er at øge kvaliteten af henvisninger til gavn for patienter ved blandt andet at udvikle undervisningsmateriale til uddannelsen i optometri

Bedre henvisningspraksis fra optometrist til øjenlæge

Bedre henvisningspraksis fra optometrist til øjenlæge

Bedre henvisningspraksis fra optometrist til øjenlæge samt øge kvaliteten af henvisninger til gavn for patienter, er formålet med projektet. At øge kvaliteten af henvisninger til gavn for patienter, så der sker færre forkerte henvisninger. At minimere forekomsten af manglende henvisninger, hvor de skulle være sket. Disse situationer kan gøre patienten unødigt ængstelig. For sundhedsvæsenet spares der ressourcer, hvis der behandles i tide og kun de rigtige sendes videre.

Formålet med projektet er ligeledes at udarbejde en henvisningsguide (hæfte/bog) til undervisningsbrug. Altså udvikles der nyt undervisningsmateriale til brug på Optikerhøjskolen. Guiden kan også benyttes i forbindelse med efteruddannelse af landets optometrister.

Baggrund for projektet Bedre henvisningspraksis

Danske optikerkæder har i de seneste år investeret i mere og mere teknologisk avanceret udstyr. Dette bl.a. til udmåling af intraokulært tryk samt fundusfotografering. Udstyret bruges til at vurdere øjets/synets ”sundhedstilstand”. At anvende dette nyanskaffede udstyr kræver uddannelse, øvelse og rutine for bedre at kunne afgøre det videre forløb. Om en afsløret tilstand kræver henvisning til øjenlæge eller ej.

Disse nye tiltag (salg af ”sundhedstjek”) fra danske optikerkæders side, har rejst en verserende debat om optometristers henvisningspraksis. Formand for Danske Øjenlægers Organisation, Jens Andresen, skriver bl.a. den 27. april 2016 i Ugeskrift for læger: ”Optikerbranchen er ved at sætte relationen til øjenlæger over styr på grund af stigende antal grundløse henvisninger”. Se dette debatindlæg for nærmere uddybning:  http://ugeskriftet.dk/debat/fundusfotografering-hos-optikeren-giver-unoedige-henvisninger

Dette projekt tager udgangspunkt i et konkret konstateret behov i branchen/professionen. Der er brug for tydeligere retningslinjer for, hvad og hvornår der bør henvises til øjenlæge (eller anden sundhedsfaglig person). Det gælder ikke kun i forbindelse med brug af ovenstående nye instrumenter/maskiner, men i det hele taget.

Formålet med projektet kan læses ovenfor (at øge kvaliteten af henvisninger) og er i høj grad aktuelt – på Dansk Optometri og Kontaklinse Konference den 29-30. oktober 2016 er der da også stort fokus på netop interprofessionel kommunikation og hvad en god henvisning bør indeholde.

Der findes pt. ikke officielle faglige retningslinjer / guidelines vedr. henvisning til øjenlæge eller anden sundhedsfaglig person. Projektet ønsker at udarbejde ét samlet værk (hæfte/bog) – dermed opfattes projektet som havende stor nyheds- og nytteværdi. Disse guidelines skal kunne anvendes som opslagsværk ude i landets optikerforretninger og er dermed nyttige i optometristernes kliniske beslutningstagen.

Læs et lignende projekt.

Problemformulering for Bedre henvisningspraksis

På baggrund af nationale og internationale referencer udarbejdes guidelines til bedre henvisningspraksis.

Vælg et tema eller søg efter projekter