Undersøgelse af optometristers kompetencer ift. vurdering af fundusfotos

Hvordan er danske optometristers opfattelse af egne kompetencer i forhold til arbejdet med fundusundersøgelse – og ses der et behov for yderligere uddannelse?

 

Et stadigt større sundhedsmæssigt fokus i den danske optikerbranche stiller krav til optometristernes arbejde med fundusfotografering.

Gennem en spørgeskemaundersøgelse, statistisk analyse af resultaterne heraf samt semistrukturerede interview afdækkes optometristernes tilgang til fundusundersøgelse, herunder om danske optometrister føler sig fagligt klædt på til at foretage fundusfotografering. Det undersøges også, hvorvidt en omlægning af undervisning og eksamination i faget Okulær patologi og farmakologi på Optometristuddannelsen har haft en effekt på optometristernes tilgang til fundusfotografering.

Vælg et tema eller søg efter projekter