Design mod Inkontinens

I dette projekt undersøger vi, hvordan wearables kan bruges til at motivere kvinder til at lave knibeøvelser og være med til at forebygge inkontinens.

Inkontinens er en tavs udbredt lidelse. 46,2 procent af kvinder, der har født (postpartum), lider af inkontinens, der kan udvikle sig til en kronisk lidelse. Hvordan sætter man ind imod denne omfattende lidelse?

Det startede som et undervisningsforløb om at udvikle på et IoT-produkt for startuppen, Novipel. Hurtigt fik underviserne fra KEA brug for viden fra undervisere på jordemoderuddannelsen. Og snart arbejdede en tværfaglig gruppe af forskere og undervisere fra KP og KEA sammen med mødregrupper, studerende og Novipel på at undersøge og eksperimentere med design mod inkontinens. Samarbejdet sikrede en kombination af viden om wearable tech, IoT, fysiologi, fem-tech, retorik, codesign og virkeligheden som nybagt mor.

Projektets forløb kan opsummeres i følgende otte faser:

  1. Vidensindsamling: paneldebat om IoT og Healthcare for at finde en relevant case.
  2. Præsentation af videns- forskningsprojektet med peer-review af Kea’s Docenter (Applied Research Roadshow)
  3. Udvikling af viden om problemstillingen med udgangspunkt i case-problematik fra Novipel om motivation. Her inddrages også forskellige videnspersoner som nævnt ovenfor.
  4. Projectlab forløb med Novipel & studerende fra Multimedie Design, Datamatik og IT-sikkerhed.
  5. Udvikling af viden om designmetoder ved læsning og interviews.
  6. Claus, Per, Petra og Mette Laier Henriksen udvikler et kvalitativt studie for at finde de små gabs i hverdagen hvor, der kan skabes rum for knibeøvelser
  7. Claus, Per, Petra og Mette (og evt. Marie Mansachs) skriver artikel til Design4Health om metoder til at skabe motivation i en healthcare kontekst.
  8. Claus og Per leverer et vidensprodukt til Novipel baseret på empiri fra studie af målgruppen kombineret med viden fra Marie Mansachs.

Vælg et tema eller søg efter projekter