Udvikling af digitalt formidlingskoncept til Køge Museum

Multimediedesign studerende skal få flere unge på museum

”Udvikling af et digitalt formidlingskoncept til Køge Museum” er et projekt, der skal nytænke og videreudvikle Multimediedesign uddannelsens praksisnære projektforløb.

I denne nye form, vil vi afprøve et projektforløb med et langt tættere samarbejde med projektvirksomheden, ved at lade de studerende besøge virksomheden og arbejde de første dage på Køge Museum, sammen med centerets personale. Der skal etableres møder undervejs, hvor de studerende har mulighed for at pitche deres ideer og få feedback fra kunden, og der skal være mulighed for at kontakte museets medarbejdere undervejs i forløbet.

Deltagerne er fire undervisere og alle multimediedesignere på 2. semester i Køge. Der er tale om ca. 120. studerende. Der er etableret et samarbejde med Museum Sydøstdanmark, der allerede har et ønske om at få løst digitale formidlingsopgaver på en ny og spændende måde til Køge Museum. De studerende skal med andre ord tænke ud af boksen.

Vælg et tema eller søg efter projekter