Bridging Material Connexion med CES Edupack – EcoAudit tool, udviddet kvantificering af miljøeffekter.

Vi forsøger at ‘bridge the gap’ mellem CESEdupack og Material Connexion med udgangspunkt i miljøberegneren EcoAudit.

KEA råder over både CES Edupack (Granta design) og Material Connexion materiale databaser. Begge er på hver deres måde stærke hhv Edupack til kvantificering af materialepåvirkninger, herunder af miljøeffekter og Material Connexion som opslagsværk i nye og udfordrende kompositter, ofte med store mulige miljøgevinster.

Den store uforløste udfordringer er at bruge databaserne sammen – dsv brug af materialer fra Material Connexion til kvantificering vha Edupack.

Dette projekt vil forsøge at ‘bridge this gap’ med udgangspunkt i miljøberegneren EcoAudit.

Med udgangspunkt i CESEdupack og Material Connexion, vil vi forsøge at lave et forslag til et simpelt, gerne app-baseret, værktøj der kan kvantificere miljøeffekter af både klassiske konstruktionsmaterialer og moderne kompositter. Udgangspunktet er ECOAudit beregneren fra CESedupack.

Vejen til dette værktøj går over samarbejde med GRANTA design, kendskab til algoritmerne bag ECOAudit og udfordringerne ved Material Connexion databasen og dens data.

Vælg et tema eller søg efter projekter