Bridging Material Connexion med CES Edupack – EcoAudit tool, udviddet kvantificering af miljøeffekter.

Vi forsøger at ‘bridge the gap’ mellem CESEdupack og Material Connexion med udgangspunkt i miljøberegneren EcoAudit.

Vi vil forsøge, med udgangspunkt i CESEdupack og Material Connexion, at lave et forslag til et simpelt, gerne app-baseret, værktøj der kan kvantificere miljøeffekter af både klassiske konstruktionsmaterialer og moderne kompositter. Udgangspunktet er ECOAudit beregneren fra CESedupack.

Vejen til dette værktøj går over samarbejde med GRANTA design, kendskab til algoritmerne bag ECOAudit og udfordringerne ved Material Connexion databasen og dens data.

Vælg et tema eller søg efter projekter