Beer Brewing – Blended Learning Collaboration Internationally

Engaging collaboration and learning across borders with blended learning

Projektet vil gennemføre et undervisningsforløb, hvor danske og udenlandske studerende arbejder sammen om at løse en fælles opgave. Dette ‘gruppearbejde’ skal foregå virtuelt via Adobe Connect og andre teknologier og afsluttes af en fælles præsentation af den fælles løsning. De vigtigste læringsmål er at øge de studerendes sprog- og internationaliseringskompetencer, idet samarbejdet skal simulere et ‘autentisk’ samarbejde på tværs af grænser. Derfor er det også vigtigt, at selve projektopgaven er virkelighedsnær og fagligt relevant. Opgaven bliver derfor at designe en kedel til en ølbrygningsproces og varmeforsyne denne. Konstruktionsopgaven passer ind i de hollandske studerendes pensum, og varmeforsyningsopgaven passer ind i de danske studerendes pensum (5. semester).

Vælg et tema eller søg efter projekter