Hop til indhold

HF-Genvejen til Tekniske Videregående Uddannelser

En jobrelevant uddannelsesvej for unge der ønsker at arbejde inden for det tekniske område

Projektets fokus er at lave en smidig, hurtig og jobrelevant uddannelsesvej for unge drenge og mænd, der gerne vil arbejde på de tekniske områder.

Projektet leverer

  • koncept for tekniske sciencecamps  på de videregående uddannelser (EASV i samarbejde AAU)
  • koncept for studietur
  • koncept for virksomhedspraktik
  • koncept for multimodale læringsformer på HF-uddannelsen
  • En afsluttende evaluering gennemført af den eksterne evaluator

Målgruppen er drenge, der optages på HF, og som har lyst og kompetencer i retning af de tekniske naturvidenskabelige fag.

Projektet identificerer de drenge, blandt ansøgere og kursister på HF, der har lyst og kompetencer i retning af tekniske, naturvidenskabelige videregående uddannelser.

Drengene tilbydes afklarende vejledningssamtaler og deltagelse i tekniske sciencecamps i samarbejde med de videregående uddannelser. Derudover får de mulighed for at deltage i en studierejse, hvor de både kan stifte bekendtskab med de internationale jobperspektiver i uddannelsen samt muligheden for at gennemføre et semester af deres uddannelse i udlandet. Endelig får de konkret afprøvet deres fremtidsdrømme gennem studiepraktik og virksomhedspraktik inden for ønskede fagområder.

Vælg et tema eller søg efter projekter