Strategy Reborn

Virksomheder, studerende og undervisere arbejder med Business Model værktøjet Beestar og BM Board, som er udviklet af forskere på Aarhus Universitet.

Projektresumé

Gennem evidensprojektet Strategy Reborn, har det været hensigten at øge de studerendes interesse for læring inden for strategi og strategiudvikling på professionsbacheloruddannelsen International Handel og Markedsføring. Herunder at de studerende via grupper blev tilknyttet en virksomhed, hvor de skulle arbejde strategisk via ”Business Model Innovation” teorien og dens pædagogiske værktøjer, som er udviklet af professor Peter Lindgren fra Aarhus Universitet.

Der var under forløbet tilknyttet 8 virksomheder, som arbejdede med de studerende i et procesforløb og virksomhederne fik undervisning i strategi og strategiudvikling parallelt med dette.

Projektet blev afsluttet med, at de enkelte grupper fremlagde deres refleksioner og forslag til handling for de enkelte virksomheder.

 

 

Vælg et tema eller søg efter projekter