Systematisk spilanalyse

Et samarbejde mellem studerende, virksomhed og undervisere vil producere en integreret håndbog til systematisk spilanalyse

I dette projekt vil vi i et samarbejde mellem studerende, undervisere og repræsentanter fra Lionfish producere en integreret håndbog, som kan bruges i undervisningen af datamatikere såvel som af etablerede spiludviklingsvirksomheder. Hvorved der bygges bro mellem uddannelsers systematik og erhvervslivets praksis.

 

Der eksisterer en stor mængde af materiale, veldokumenterede metoder og faste procedurer for udvikling af klassisk produktivitetssoftware. Til gengæld er der meget lidt systematisk materiale, der forsøger at tage de klassiske udviklingsværktøjer og omplante dem til en spiludviklingskontekst.

For at sikre, at materialet kan bruges til undervisning, nedsættes en fokusgruppe af studerende fra forskellige årgange på datamatikeruddannelsen hos Dania i Grenaa til at kommentere og evaluere materialet.

Håndbogen udarbejdes som e-bog på 25-30 sider.

Vælg et tema eller søg efter projekter