Hop til indhold

Bæredygtig rekruttering

Hvordan udarbejdes et jobopslag, der sikrer tiltrækning og fastholdelse af folk med neurodiversitet?

Gennem en undersøgelse af jobopslag i den finansielle sektor sammenholdt med en litteraturgennemgang udvikles en række gode råd til, hvordan man som arbejdsgiver kan udforme et jobopslag, der sikrer tiltrækning af kommende medarbejdere med neurodiversitet.

Den eksisterende viden på området er bred og kompleks, da der ikke kan laves et entydigt svar på diverse diagnosers udfordringer ved at forstå skriftlig tekst. Dette vil være forskelligt for den enkelte person og/eller diagnose. Der er dog lavet adskillige studier, der på hver deres måde og med forskellige fokusområder har forsøgt at samle generelle udfordringer hos personer med neurodiversitet, og det er med denne forskning som belæg, at dette forskningsprojekt udspringer. Den eksisterende viden nævner bl.a. sprogbrug, sociale barrierer, arbejdspladskultur, muligheden for støtte m.v.

 Ydermere vil studiet udspringe af forskerens egen forforståelse baseret på flere års erfaring med at arbejde med personer med neurodiversitet i forskellige SPS-lignende funktioner. Det er forskerens forventning, at denne forforståelse på områder vil blive udfordret, men på andre områder blive bekræftet.

Det tænkte forskningsspørgsmål bliver ”Hvordan udarbejdes et jobopslag, der sikrer tiltrækning og fastholdelse af folk med neurodiversitet?”. Til dette forskningsspørgsmål kan opstilles en række undersøgelsesspørgsmål, som kunne være, men ikke ekskluderet til følgende:

  • Hvordan påvirker forskellige sprogbrug og formuleringer i jobopslag tiltrækningen af kandidater med neurodiverse træk?
  • Hvorledes er de regionale forskelle inden for lignende stillinger i samme branche, og hvorledes kan det påvirke arbejdsmarkedsmobiliteten for målgruppen?

M.v. Øvrige undersøgelsesspørgsmål kunne inkludere elementer som eksempelvis inklusion i jobopslaget, unødvendige krav/barriere i jobopslaget, forskel i organisationer og lignende.

Vælg et tema eller søg efter projekter