Baby boomer-generationens adoption af ny app-teknologi

Baby boomer-generationens forhold til app-teknologi: Hvordan kan virksomheder succesfuldt introducere ny teknologi til gruppen?

Projektet tager udgangspunkt i spørgsmålet: Er der forskel på, hvordan generationer af forbrugere forholder sig til app-teknologi?

Baby boomer-generationen er et meget købestærkt segment. Det er vores tese, at generationen er mindre tilbøjelig til at bruge og tage ny app-teknologi til sig. Vi vil i projektet undersøge denne tese og identificere eventuelle barrierer samt anbefale strategier for at takle dem.

Formålet er at skabe en indsigt i generationen for derigennem at give virksomheder viden, som de kan anvende til succesfuldt at introducere teknologiske løsninger til segmentet.

Projektet kombinerer resultater fra eksisterende forskning med kvantitative og kvalitative undersøger. Dermed afdækker undersøgelsen både konkrete virksomheders erfaringer med at implementere ny teknologi og baby boomer-generationens adfærd og holdninger til projektets problemstillinger.

Samlet set giver projektet indsigt i en generations adfærd sat i forhold til brugen af ny teknologi. Som en case og som eksempel på ny teknologi vil virksomheden Emplate og deres app, som bygger på lokationsbestemt kommunikation, blive anvendt.

Viden fra projektet vil både kunne bruges konkret af virksomheder, som ønsker at bruge ny teknologi målrettet baby boomer-generationen samt til videndeling på IBA, hvor undervisere og studerende vil få større viden om markedsundersøgelse og de konkrete resultater. Til at indsamle empiri inddrager projektet studerende, som vil få erfaring med området.

Vælg et tema eller søg efter projekter