Hop til indhold

ASHBACK

Kan vi øge både den økologiske og økonomiske bæredygtighed i biobrændelproduktionen ved at udnytte asken fra kraftvarmeværkerne?

Aske fra biobrændsel indeholder næringsstoffer og tungmetaller. På grund af indholdet af tungmetaller er der grænser for hvor meget bio-aske man må tilføre jorden.

Tilførsel af større askemængder til jorden kunne forbedre kraftvarmeværkernes økonomi og økologiske bæredygtighed betydeligt, dels fordi udgifterne til deponering reduceres (deponering koster 25-40 mio. kr. om året), dels fordi værdifulde næringsstoffer i asken tilbageføres til gavn for skov og marker.

I samarbejde med kraftvarmeværker og HedeDanmark vil ASHBACK undersøge virkningen af aske fra biobrændsel på jordbund og på miljøet i øvrigt. For at opnå de mest præcise konklusioner vil vi eksponere jordbunden for asken både i marken og skoven samt i laboratoriesystemer.

ASHBACK projektet består af i alt 5 workpackages med forskellige partnere, der beskæftiger sig med hver sit aspekt af projektets problemstilling. Den workpackage, jeg vil være tilknyttet, beskæftiger sig særligt med at undersøge askens effekter på jordbundens fødenet og dermed forudsige effekter på fødenettets funktionalitet med udgangspunkt i de Ruiters fødenetmodel (de Ruiter et al. 1993). I dette arbejde har jeg en særlig ekspertise inden for dyregruppen pansermider, som er en betydelig indikatorgruppe for forstyrrelser af den økologiske balance, fx ved tungmetalforurening (Gergócs & Hufnagel 2009).

Denne ekspertise skal bruges til at udvikle et morfospecies-indeks over jordbundens mider baseret på fotos og enkle karakterer, således at teknikere og studerende kan analysere ændringer i jordbundens fødenet uden at have indgående kendskab til dyrenes taxonomi og morfologi. Dette indeks vil finde stor anvendelse i dette projekt men også i mange andre projekter, hvor man ønsker at vurdere effekten af en miljøforstyrrelse.

I efteråret 2016 vil der være en større prøveindsamling i feltforsøgene, hvor jeg skal deltage i den efterfølgende identifikation af jordbundsdyr. Arbejdet skal planlægges i samarbejde med de øvrige videnskabelige medarbejdere på projektet og derefter vil jeg skulle organisere et mindre hold af teknikere og studerende.

Vælg et tema eller søg efter projekter