Hop til indhold

What motivates the Airbnb host and guest?

Projektet interesserer sig for deleøkonomi – med særlig fokus på hvad der motiverer Airbnb-værten og -gæsten

Airbnb vært og gæst | What motivates Airbnb host

Airbnb vært og gæst

Hvad motiverer en Airbnb vært og gæst?

Projektet tager i sin indledende fase og i desk researchen et internationalt blik på fænomenet deleøkonomi. Derefter i field research-delen zoomes der ind på Airbnb-gæsten i Aarhus, som er en ret interessant case at forske i. Aarhus blev officiel forsøgsby for deleøkonomi i 2017, hvilket dannede grobund for en længere politisk præget proces. Dette udmøntedes i, at VisitAarhus i starten af 2019 offentliggjorde verdens første samarbejdsaftale mellem en by, visit-organisation og Airbnb.

Airbnb og forandring i turisme-og oplevelsesbranchen

Airbnb alene står for den største forandring i hele turisme-, hospitality- og oplevelsesbranchen. Vi mener at have sandsynliggjort, der er et gap i forskningen generelt på Airbnb-området, særligt i forhold til hvad der motiverer og kendetegner værter and gæster. Derfor er formålet med vores forskning netop at skabe ny viden om de motivationsfaktorer, der er vigtige for Airbnb værter og gæster.

Airbnb vært og gæst i samarbejde med VisitAarhus

Dette fokusområde er også vigtigt for projektets samarbejdspartner, VisitAarhus, som for nylig indgik et officielt samarbejde med netop Airbnb. Et samarbejde som dette er det første og hidtil eneste, Airbnb har indgået med en visit-organisation. Airbnb værten og gæsten er ikke isolerede faktorer, men interessenter der har en indflydelse på Aarhus som destination og en berøringsflade med andre lokale interessenter, hvilket bidrager til fænomenets kompleksitet og projektets vigtighed for VisitAarhus. VisitAarhus’ medlemmer og Aarhus By har også interesse i at få ny viden om, at gæster ønsker andre, mere unikke og autentiske oplevelser og overnatninger – som de netop kan få via Airbnb.

Læs et lignende projekt.

Projektets aktiviteter

Præsentationen af den indledende literature review på CHME Bournemouth University 2018.

Formidling af resultaterne i diverse medier: JP, Politiken, P4 Østjylland 2019.

Formidling af resultaterne samt viden gennem valgfag og workshops, 2019 og 2020.

Literature review om host motivation til International Journal, 2019.

Field research fokuseret på Airbnb gæster i Aarhus.

Vælg et tema eller søg efter projekter