Hop til indhold

Accommodating guests Airbnb hosts in Aarhus Denmark

Hvilken indflydelse har de meget formelle COVID-19 restriktioner på motivationen hos Airbnb-værter, der ofte forholder sig uformelt til deres forretning?

Hvad motiverer superhosts

Hvad motiverer superhosts i VisitAarhus Airbnb Host Community

Hvad motiverer superhosts, er omdrejningspunktet for dette projekt. Udgangspunktet er i vores literature review og vores model ”The Four P’s of Airbnb Host Motivation”. Denne blev blev publiceret i 2019 i journalen Research in Hospitality Management. Vi ønsker at undersøge: Hvad motiverer  superhosts, der udover at være værter, leder og arrangerer møderne i VisitAarhus Airbnb Host Community? Gennem et dobbelt-kvalitativt undersøgelsesdesign vil vi samtidig undersøge, hvordan Airbnb værter leverer hospitality i en Covid-19 tid. Ligeledes vil vi diskutere og reflektere over Airbnbs strategiske position og tilgang til værdiskabelse.

Projektet lægger også op til en række samarbejdsflader i forhold til både studerende, erhvervsliv og internationale partnere. Dette skal skabe solid fundering for senere projekter i samme faglige felt.

Airbnb forandrer turismen og destinationen

Airbnb er hastigt voksende og er i gang med at forandre turismen og destinationen. Dette med stor potentiel konsekvens for mange lokale aktører. Deleøkonomi er en nyere mulighed og med en kun 10 årig historik, mangler der ny viden og forskning om emnet. Både på et internationalt og nationalt plan, og yderligere på det regionale og lokale plan. Airbnb kan udgøre en væsentlig trussel for den enkelte turismeaktør, men det kan også generere muligheder. Airbnb-gæster forbruger hele 891 kr. pr. dag i byen på mad, drikke og lokale oplevelser, hvilket svarer til 42% af rejsebudgettet.

Dette projekt er stærkt forankret i vores serviceøkonom- samt BA IHM uddannelse. Projektets emner som deleøkonomi og turisme, samt praksisfeltet i VisitAarhus og Airbnb handler om service, hospitality og oplevelser.

Deleøkonomi optræder som et underfelt til hospitality management, vækster på baggrund af digitale netværk. Det digitale er et væsentligt område for videnuniverset, de nævnte uddannelser og for Erhvervsakademi Dania som helhed. Den genererede viden fra projektet vil desuden være relevant for Erhvervsakademi Danias aftagere.

Læs et lignende projekt.

Vælg et tema eller søg efter projekter