Vild med vand – udvikling af danske lystbådehavne

Professionalisering af værtskabet på de danske lystbådehavne, med henblik på øget attraktivitet

 

De danske lystbådehavne er udfordrede af, at brugere og foreningsmedlemmer på havnene generelt bliver stadig ældre, hvilket i kombination med faldende tilgang af sejlsportsinteresserede og medlemmer udgør en konkret udfordring for lystbådehavnenes overlevelse.

Projektet Vild med Vand er etableret af danske lystbådehavne med henblik på at åbne klubber og havne op for danskere med en maritim drøm i maven.
Projektet vil med Det Gode Værtskab, god stemning og attraktive aktiviteter gribe danskernes lyst til at komme på vandet, og skabe oplevelser, også for de, som ikke ejer f.eks en båd, en kajak, sejlertøj eller redningsvest.

I Indeværende forskningsprojekt er Ebeltoft Skudehavn og Marselisborg havn blevet valgt som undersøgelseshavne, da de begge har en god størrelse, kompleks sammensætning samt orientering mod turisme.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et aktørperspektiv gennem deltagelse i den enkelte lystbådehavnens Vild-med-Vand projekt.

Formålet med projektet er at skabe en procesramme, som den enkelte lystebådehavns aktører kan bruge i udviklingen af lystbådehavnen i forbindelse med deltagelsen i Vild-med-Vand projektet og fremadrettet.

Vælg et tema eller søg efter projekter