UIK – Udvikling af Interkulturelle Kompetencer

Studerendes interkulturelle kompetencer – hvordan ser de ud? Og hvordan udvikler de sig i løbet af studietiden?

Studerendes interkulturelle kompetencer – hvordan ser de ud? Og hvordan udvikler de sig i løbet af studietiden?

I projektet er en årgang på Markedsføringsøkonomuddannelsen blevet fulgt i løbet af deres studie for at få belyst udviklingen i de studerendes interkulturelle kompetencer.

Interkulturelle kompetencer omfatter viden om kulturelle forskelle, motivation for at agere i interkulturelle situationer, refleksivitet i forhold til egne og andres kulturelle antagelser og en evne til at tilpasse sin adfærd til forskellige interkulturelle situationer.

Vælg et tema eller søg efter projekter