Youth Fashion Summit 2014

Hvordan kan fremtidens modebranche blive bæredygtig? Studerende fra hele verden mødes for at finde løsninger

Youth Fashion Summit (YFS) er initieret af Danish Fashion Institute (DAFI) og er koblet op på Copenhagen Fashion Summit; verdens største topmøde om bæredygtighed i modebranchen. YFS blev første gang afholdt i 2012 i et samarbejde mellem DAFI og KEA. I 2014 er samarbejdet blevet yderligere udvidet med de øvrige danske design- og businessskoler: Kolding Designskole, KADK, TEKO og CBS. KEA og DAFI har påtaget sig projektledelsen, mens indhold er udviklet i samarbejde mellem de danske skoler, med KEA som lead.

I alt deltog 110 studerende fra 24 internationale skoler i et forløb, der kulminerede med to dages workshop i København den 22.-23. april og de studerendes præsentation i Operaen under Copenhagen Fashion Summit den 24. april 2014, der satte fokus på fremtidens udfordringer og muligheder inden for Sustainable Fashion.

Youth Fashion Summit 2014 er blevet bygget op omkring:

  • 7 webinarer
  • En opgave som de studerende skulle løse hjemme og præsentere på YFS 2014.
  • To dages interdisciplinær workshop i København den 22-23. april 2014
  • Præsentation af YFS på Copenhagen Fashion Summit den 24. april 2014.

Temaet for YFS er ‘Sustainable Fashion’ med fokus på ‘løsninger og ressourcer’. De studerende har arbejdet med 7 forskellige indgangsvinkler til den overordnede problemstilling:

  1. How can the fashion industry justify a future with fewer resources and more people to share them?
  2. What will the industry look like in 2050?
  3. In what direction should the industry head to ensure the best possible solutions for the key challenges?

Vælg et tema eller søg efter projekter