Youth Fashion Summit 2014

Projekttitel Youth Fashion Summit 2014
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed
Teaser Hvordan kan fremtidens modebranche blive bæredygtig? Studerende fra hele verden mødes for at finde løsninger
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Helene Niclasen Jeune-Allsopp
Adjunkt, KEA Design
heja@kea.dk
46460200
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 01. september 2013 - 01. august 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Youth Fashion Summit (YFS) er initieret af Danish Fashion Institute (DAFI) og er koblet op på Copenhagen Fashion Summit; verdens største topmøde om bæredygtighed i modebranchen. YFS blev første gang afholdt i 2012 i et samarbejde mellem DAFI og KEA. I 2014 er samarbejdet blevet yderligere udvidet med de øvrige danske design- og businessskoler: Kolding Designskole, KADK, TEKO og CBS. KEA og DAFI har påtaget sig projektledelsen, mens indhold er udviklet i samarbejde mellem de danske skoler, med KEA som lead.

I alt deltog 110 studerende fra 24 internationale skoler i et forløb, der kulminerede med to dages workshop i København den 22.-23. april og de studerendes præsentation i Operaen under Copenhagen Fashion Summit den 24. april 2014, der satte fokus på fremtidens udfordringer og muligheder inden for Sustainable Fashion.

Youth Fashion Summit 2014 er blevet bygget op omkring:

 • 7 webinarer
 • En opgave som de studerende skulle løse hjemme og præsentere på YFS 2014.
 • To dages interdisciplinær workshop i København den 22-23. april 2014
 • Præsentation af YFS på Copenhagen Fashion Summit den 24. april 2014.

Temaet for YFS er ‘Sustainable Fashion’ med fokus på ‘løsninger og ressourcer’. De studerende har arbejdet med 7 forskellige indgangsvinkler til den overordnede problemstilling:

 1. How can the fashion industry justify a future with fewer resources and more people to share them?
 2. What will the industry look like in 2050?
 3. In what direction should the industry head to ensure the best possible solutions for the key challenges?
- Baggrund og formål

Baggrund

Mode og tekstilbranchen er en af de mest forurenende på verdensplan. Der bruges enorme mængder vand, kemikalier og energi til tøj produktionen, som dertil ofte er outsourcet til nogle af verdens fattigste lande, hvilket åbner op for yderligere problematikker om arbejdsforhold, mindsteløn og transport fra den ene verdensdel til den anden.

Den studerende er en hjørnesten i den grønne omstilling af branchen. På trods af nye teknologier, der kan miljøoptimere værdikæden og en række nye forretningsmodeller, er det i designprocessen man finder de lavest hængende frugter og designeren kan gennem sine valg have stor indvirken på miljø- og klimamæssige udfordringer. Der er behov for at udvikle en ny bæredygtig vision for modeindustrien, med et holistisk og innovativt fokus på bæredygtige løsninger, set ud fra den næste generations perspektiv og tilgang.

Projektets formål

 • At skærpe interessen for bæredygtighed hos KEAs design- og businessstuderende
 • At give de studerende værktøjer og muligheder for at arbejde hen imod mere bæredygtighed i modebranchen
 • At give de studerende en eksklusiv platform til at påvirke modebranchen
 • At networke med andre studerende og erhvervslivet
- Aktiviteter og handling

Projektperioden startede med en gennemgang af evalueringen af Youth Fashion Summit 2012 og en række møder i  styregruppen.

Youth Fashion Summit 2014 startede for de studerende den 28. januar 2014 og blev rundet af den 24. april under Copenhagen Fashion Summit.

Forud for workshoppen den 22.-23. april, blev der afholdt en række wbinare, som de studerende kunne deltage i online. De syv webinarer havde hver deres tema, der viste forskellige tilgange til temaet Sustainable Fashion. Formålet med webinarene var at skabe fælles afsæt og ramme, samt forberede og engagere de deltagende studerende i workshoppen.

I forbindelse med hvert webinar blev der lavet et kompendium og en læsevejledning relateret til emnet for webinaret.

Som led i forberedelserne fik de studerende en opgave som de skulle løse hjemme og præsentere under workshoppene.

Den 22.-23. april samledes alle de studerende i København til to dages interdisciplinær workshop. De to dage bestod af fælles oplæg og paneldiskussion, men hovedsageligt arbejdede de studerende i grupper. De studerende var delt op i syv grupper med hver deres forskellige tema, der startede med et R, og overordnede spørgsmål.

 • RESOURCES: How shall we manage resources now to ensure a sustainable clothing industry in the future?
 • RE-THINK: What kind of design products and concepts shall we embrace now to ensure a sustainable clothing industry in the future?
 • RE-ARRANGE: How can production be rearranged now to ensure a sustainable clothing industry in the future?
 • RE-CONNECT: How do we change consumer behaviour now to ensure a sustainable clothing industry in the future?
 • RE-ORGANISE: How do we organise companies now to ensure a sustainable clothing industry in the future?
 • REACH OUT: How can we build bridges between stakeholders now to ensure a sustainable clothing industry in the future?
 • RELIABILITY: How can we rebuild credibility now to ensure a sustainable clothing industry in the future?

Hver gruppe arbejdede henimod at kunne stille et krav til branchen i forhold til en mere bæredygtig modeindustri. Grupperne lavede løbende præsentationer for hinanden og havde en generalprøve på deres færdigformuleret krav til modebranchen foran et ekspertpanel, som gav de studerende feedback.

De syv gruppers endelige krav blev præsenteret for den internationale modebranche til Copenhagen Fashion Summit den 24. april 2014 i Operaen, hvor der deltog mere end 1000 personer med relation til modebranchen. Hver gruppe havde udpeget en talsmand som præsenterede ét af de 7 R´er. Indledningsvis introducerede Dilys Williams den forudgående proces, samt formålet med Youth Fashion Summit.

Dette er de krav, som de studerende præsenterede på CFS 2014:

 1. WE DEMAND NOTHING, BUT STATE REALITY: WE ”GIVE 2 GET”
 2. WE DEMAND DECISION MAKERS TO RE-THINK THE ROLE OF A FASHION DESIGNER.
 3. WE DEMAND YOU TO BE BRAVE AND STOP BUSINESS SECRECY.
 4. WE DEMAND WORLD LEADERS TO HELP US BUILD A CRITICAL SOCIETY.
 5. WE DEMAND THE INDUSTRY TO RE-ORGANISE INTO COLLABORATING COMPETENCE CLUSTERS.
 6. WE DEMAND THE INDUSTRY, GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY TO CREATE A FASHION DEMOCRACY.
 7. WE DEMAND THAT THE FASHION INDUSTRY ENABLES US TO WEAR EMOTIONS AND EXPERIENCES INSTEAD OF GARMENTS.
- Projektets Metode

Projektet benyttede en række forskellige metoder:

 • Praksisnær metodisk tilgang
 • Workshops
 • Tværfagligt gruppearbejde
 • Facilitatorer, som hjalp med at drive processen og samarbejde i og på tværs af grupperne
 • Proceskort til at styre gruppearbejdet
 • Præsentation af løsningsforslag
 • Paneldiskussion
 • Interaktion med erhvervslivet
- Projektets Forventede Resultater

Youth Fashion Summit 2014, skal resultere i:

 • En platform der giver mulighed for nye samarbejder og networking
 • 7 webinarer, der skaber ny viden indenfor feltet og blandt de studerende
 • To dages interdisciplinær workshops, hvor der udvikles innovative løsninger
 • 7 krav til modebranchen, som præsenteres på Copenhagen Fashion Summit
 • En række vidensprodukter, såsom hjemmeside og E-bog, der vil føre til yderligere vidensdeling
- Projektets Forventede Effekt

At de studerendes nye viden, værktøjer og mulighed for at påvirke modebranchens beslutningtagere, på sigt vil udvikle en mere bæredygtig modeindustri

 

Tags bæredygtighed | design | innovation
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA) (17) Anden uddannelsesinstitution
 • - Copenhagen Business School (2)
 • - Central St Martins, London (2)
 • - ESMOD, Berlin (23)
 • - KADK (5)
 • - Kolding (7)
 • - London College of Fashion (2)
 • - Milan Fashion Institue (9)
 • - TEKO - Via University College (11)
 • - Aalto University (6)
 • - Hong Kong Polytechnic University (1)
 • - Nottingham Trent University (3)
 • - Donghua University, Shanghai, China (2)
 • - Buenos Aires University, Argentina (2)
 • - University of Lapland (2)
 • - University of Applied Science and Arts, Hanover (2)
 • - Swedish School of Textiles (2)
 • - Reutlingen University (2)
 • - OTH Regenburg (2)
 • - Leuphana University Lueneburg (2)
 • - UCC (2)
 • - Corvinus University (2)
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Tina Hjort
Caroline Fossum
Aoife Fahey
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Danish Fashion Institute | KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering | Design School Kolding | TEKO – Via University College | CBS
Finansiering
Resultat
 • 7 webinarer
 • To dages interdisciplinær workshop i København
 • 7 krav til modebranchen, som blev præsenteret på Copenhagen Fashion Summit
 • Hjemmeside
 • E-bog
Evaluering

Der er efterfølgende blevet evalueret, både internt i projektgruppen på KEA, sammen med DAFI og sendt et spørgeskema ud til de studerende. De andre danske skoler bliver inviteret til opsamling på YFS 2014 og idéudvikling i forhold til YFS 2016.

Generelt har både KEAs projektgruppe og DAFI været glade for samarbejdet omkring Youth Fashion Summit. Der er enighed om, at der er sket mange forbedringer fra 2012 til 2014 og at vi har lært af erfaringerne fra 2012, så der nu er et koncept, som sagtens med mindre justeringer kan gentages i 2016.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Hjemmesiden www.youthfashionsummit.com, hvor bl.a. webinarer blev delt

Artikler

E-bogen "The Voice of next generation - a documentation of the Youth Fashion Summit"

Mundtlig præsentation ved Copenhagen Fashion Summit

- Resultaternes værdi

At dokumentere KEAs arbejde med tværfaglighed og internationalisering omkring bæredygtighed på uddannelser, samt inspirere design og business skoler til at styrke dette område. Derudover har erfaringerne og viden fra YFS videndeles på KEAs uddannelser og E-bogen vil blive inddraget i undervisningen på samtlige fashion-uddannelser.

- Målgruppen Deltagende studerende og undervisere, samt andre med interesse for projektet i særdeleshed og 'sustainable fashion' i almindelighed
- Vidensprodukter Video, streaming
Website/blog
Anden artikel