What motivates the Airbnb host and guest?

Projektet interesserer sig for deleøkonomi – med særlig fokus på hvad der motiverer Airbnb-værten og -gæsten

 

Projektet tager i sin indledende fase og i desk researchen et internationalt blik på fænomenet deleøkonomi for derefter i field research-delen at zoome ind på Airbnb-gæsten i Århus, som er en ret interessant case at forske i. Aarhus blev officiel forsøgsby for deleøkonomi i 2017, hvilket dannede grobund for en længere politisk præget proces, som udmøntede sig i, at VisitAarhus i starten af 2019 offentliggjorde verdens første samarbejdsaftale mellem en by, visit-organisation og Airbnb.

Vælg et tema eller søg efter projekter