Virtual reality og præsentationsteknik

Ved at udstyre 100 studerende og eksterne samarbejdspartnere med HMD vil vi følge udvikling af præsentationsteknik - også udvikling uafhængigt af underviser

Projektet bygger på en litteraturgennemgang A review of research done on how to train presentation skills using Head Mounted Displays. (Fremadrettet HMD). Find artiklen under videnprodukter. Konklusionen er entydigt, at der er brug for mere forskning til at kunne konkludere, hvorvidt det er muligt at bruge VR (HMD) til effektivt at træne præsentationsteknik. Tidligere forskning indikerer, at det er muligt at opnå visse træningsfordele ved at bruge VR (HMD), men den nuværende forskning er eksplorativ.

I projektet ønskes det at besvare spørgsmålet, kan VR (HMD) bruges til effektivt at træne præsentationsteknik? Herunder vil vi undersøge, hvilke delelementer man kan træne ved hjælp af HMD. Præsentationsteknik er allerede blevet analyseret ved Dr. Stan Van Ginkel og Schneider et al, og dette forskningsprojekt bygger på deres fund inden for præsentationsteknik.

Vælg et tema eller søg efter projekter