Hop til indhold

Virtual reality og præsentationsteknik

Ved at udstyre medarbejdere fra Jyske Bank med HMD vil vi følge udvikling af præsentationsteknik - også udvikling uafhængigt af underviser

Virtual reality og præsentationsteknik

Virtual reality og præsentationsteknik

Virtual reality og præsentationsteknik projektet bygger på en litteraturgennemgang A review of research done on how to train presentation skills using Head Mounted Displays. (Fremadrettet HMD). Læs artiklen her. Konklusionen er entydigt, at der er brug for mere forskning til at kunne konkludere, hvorvidt det er muligt at bruge VR (HMD) til effektivt at træne præsentationsteknik. Tidligere forskning indikerer, at det er muligt at opnå visse træningsfordele ved at bruge VR (HMD), men den nuværende forskning er eksplorativ.

Virtual reality til træning af præsentationsteknik

I projektet ønskes det at besvare spørgsmålet, kan VR (HMD) bruges til effektivt at træne præsentationsteknik i den danske banksektor? Herunder vil vi undersøge, hvilke delelementer man kan træne ved hjælp af HMD. Præsentationsteknik er allerede blevet analyseret ved Dr. Stan Van Ginkel og Schneider et al, og dette forskningsprojekt bygger på deres fund inden for præsentationsteknik.

Vi forventer, at dette forskningsprojekt kan fastslå, muligheden for effektivt at bruge VR til at træne visse parametre af en præsentation.

Virtual reality og præsentationsteknik i det danske erhvervsliv

Det skal ende ud i, at der skrives en forskningsartikel, hvor resultatet af den gennemførte forskning fastslås. Samtidig tages der kontakt til forskellige VR-konferencer og seminarer. Her vil vi forvente at komme ud og holde oplæg omkring den forskning, vi i teamet har bedrevet.

Forskningsprojektet skal indbringe viden om præsentationsteknik med VR som træningsværktøj. Formålet er at undersøge studerendes samt bankrådgiveres brug af VR under træning. Dette for at generere viden til banker og andre sektorer, hvor præsentationsteknik er relevant at træne.

Det forventes ligeledes, at forskningen kan udbrede brugen af VR i det danske erhvervsliv, når der trænes præsentationsteknik.

Ny viden inden for VR og præsentationsteknik

Der er ligeledes fokus på skabelse af ny viden, som direkte kan implementeres på alle Erhvervsakademi Danias uddannelser. Der vil være en direkte kontakt ind i de relevante forsknings- og udviklingsmiljøer. Den producerede viden, via forskningsprojektet, kan anvendes direkte i undervisningen. I forskningsprojektet vil blive inddraget tests af de studerende.

Læs mere om trends i it udviklingsværktøjer her.

Vælg et tema eller søg efter projekter