Hop til indhold

Vækst i den danske spilindustri – perspektiver og potentialer

Mulighederne for øget vækst i den danske spilindustri, med særligt fokus på at styrke muligheden for at mindre spilvirksomheder slår igennem kommercielt

Projektet er en undersøgelse af mulighederne for at styrke sammenhængskraften og vækstpotentialet i den danske spilindustri. Projektet kører i samarbejde med Interactive Denmark, der er brancheforening for danske spiludviklere.

Projektet vil bestå af to dele. Første skridt på vejen er et state-of-the-art review af eksisterende litteratur på feltet, der munder ud i en mere specifik problem- og metodeformulering, der skal ligge til grund for videre feltarbejde

 

Vælg et tema eller søg efter projekter