UDDX – Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium

Et tværinstitutionelt forandringsprojekt om eksperimenter i undervisning, uddannelse og organisation

Nytænkning af erhvervs- og professionsuddannelser

I perioden 2012 – 2014 har KEA deltaget i forandringsprojektet UDDX – Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, hvis vigtigste mission er at udfordre og nytænke måden erhvervs- og professionsuddannelser i Region Hovedstaden tænker og udvikler uddannelse på. Både i forhold til læring, undervisning, organisation og ledelse.

Den eksperimenterende vej til en ny uddannelsespraksis

Grundidéen i projektet er, at vi skal være meget mere nysgerrige og undersøgende for at kunne skabe nye og bedre løsninger, der dækker de behov som elever, studerende og aftagere stiller. Formålet har været at sikre, at vi arbejder professionelt og systematisk og således højner uddannelseskvaliteten. Med UDDX ønskedes det således at skabe nye veje til et mere fleksibelt, innovativt og brugerdrevent uddannelsessystem ved at innovere måden, vi som uddannelsesinstitution forstår og udvikler uddannelse på.

Et vigtigt redskab for at skabe de nye veje er den eksperimenterende metode, som projektet har udviklet, der har til formål at fremme undervisernes, vejledernes og ledelsens evne til at arbejde mere åbent og innovativt. Gennem eksperimenter udvikles således en uddannelsespraksis, der skaber fremtidens uddannelsesinstitutioner, hvor flere unge gennemfører en uddannelse, og hvor uddannelserne giver et bedre svar på fremtidens kompetencebehov.

Et udpluk af KEAs eksperimenter:

  • Jobprofessionalisering
  • Talentdidaktik
  • Faste studiegrupper
  • Forskning ind i uddannelserne
  • IT baseline

“Vi har lært at løfte på tværs”

Interview med daværende forskningschef på KEA, Pernille Berg, om KEAs deltagelse i UDDX.

Interview med Pernille Berg: “Vi har lært at løfte på tværs

Vælg et tema eller søg efter projekter