Transportbranchens bidrag til den grønne omstilling

El? Hybrid? Diesel? Brint? Biometanol? Hvilket brændstof kommer danske bilister til at transportere sig rundt med, i fremtiden?

Ifølge Klimaprogrammet 2020 udleder vejtransporten 12,5 mio. ton CO2 årligt, hvilket svare til ca. 92% af transportsektorens samlet udledning af CO2. Dette forventes at ville stige til 12.6 mio. ton i 2030. Det er ifølge klimaprogrammet en stor udfordring i at en stor del af den danske bilpark også i 2030 vil være konventionelle biler.

Det forventes at personbilerne alene vil står for 7,3 mio. ton CO2 hvilket svare til 53% af transportsektorens samlet udledning. Omstillingen til mere grønne og klimavenlige personbiltyper (elbiler) er teknologisk en mulighed og det forventes da også at batteridrevne elbiler vil være et konkurrencedygtigt alternativ til de konventionelle biler og på længere sigt forventes brint at kunne spille en stører rolle i personbiltransporten. Hvis man kigger på det samlet CO2 aftryk på de froskellige energikilder (benzin, diesel, el, brint og Power to X og alternative brændstoffer) hvilke er så de rigtige at satse på.

Arbejdspakke 1 i projektet vil tage afsæt i 4 forskellige scenarier. Scenarierne vil beskrive hvordan fordeling af konventionelle biler, batteridrevne elbiler og brintdrevene biler kunne se ud i 2030. Disse senarier vil efterfølgende blive afprøvet blandt forskellige brancherelevante eksperter og meningsdannende personer.

Undersøgelsesspørgsmål til arbejdspakke 1.

Hvilke energikilder vil i følge et ekspertpanel være den/de dominerende i vejtransporten for person/varebiler i 2030?

Vælg et tema eller søg efter projekter