Hop til indhold

The Impact of Artificial Intelligence on Game Development

Discover AI's impact on games: Explore immersive experiences, realistic behaviors, adaptive difficulty, AI-generated content, and enhanced graphics.

AI bliver brugt på mange forskellige måder i spiludvikling. Rigtig meget foregår, ligesom med andet spiludvikling, på et rent praktisk, eksperimentelt grundlag. Dette projekt vil afdække, hvilken forskningsbaseret baggrund der eksisterer for feltet. Det giver både tyngde til videngrundlaget internt og senere beslutninger om undervisning, samt information til branchen om den mere sikre forskningsviden.

Da det meste relevante litteratur og fagtermer er på engelsk, udfærdiges litteratur reveiw (working paper) på engelsk. Derfor udformes forskningsspørgsmålet også på engelsk og lyder:

 

What is the current state and potential of research into artificial intelligence (AI) in game development

The primary sub-questions that will be explored are:

  • How is AI used to enhance behaviour of non-player characters (NPCs) in games?
  • How can AI be used to do procedural content generation like levels, quests and items?
  • What is the role of AI in improving game graphic?

…but further sub-questions may arise as the literature is explored.

Vælg et tema eller søg efter projekter