Superhost Motivation in Airbnb/VisitAarhus’ Host Community

Airbnb er et hot emne. Det viser den store opmærksomhed, vores tidligere publiserede paper har modtaget både i Danmark og i udlandet.

 

Med udgangspunkt i vores literature review og vores model ”The Four P’s of Airbnb Host Motivation”, som blev publiseret i 2019 i journalen Research in Hospitality Management, vil vi undesøge: Hvad motiverer de superhosts, der, udover at være værter, leder og arrangerer møderne i VisitAarhus Airbnb Host Community?

Vælg et tema eller søg efter projekter